Avukat ABDÜLHAMİT AKYAPI

                0541 451 2939

           SAVUNMAM ALINMADAN/HAKLI BİR SEBEP OLMADAN İŞTEN ÇIKARILDIM

İş akdinin haklı nedenle feshine sebep olacak bir eylemde bulunmadığı halde belirsiz süreli iş sözleşmesi feshedilen kişi en az 30 kişinin çalıştığı bir iş yerinde en az 6 aydır çalışıyor ise açacağı işe iade davasını kazanacaktır.

İşe iade davası açmasa da, dava yoluyla kıdem ve ihbar tazminatı ile varsa diğer hak ve alacaklarını işverenden alabilir.

              PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILDIM, HAKLARIM NELERDİR?

 

      4857 sayılı İş Kanunu 18. Maddesi işverenin fesih bildirimini geçerli bir nedenle yapabileceği vurgulanmaktadır. Kanuna göre 30 ve üstü çalışanın olduğu firmalarda, en az 6 aylık bir kıdeme sahip belirsiz süreli sözleşme ile çalışan kişilerin iş akdi feshedilirken işverenin geçerli bir nedene sahip olması gerekir. Burada performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarılma gibi bir durumda, düşük performans geçerli bir neden olarak öne sürülebilmekle birlikte, işçinin yetersizliği ya da performans düşüklüğü ölçümünün nasıl yapıldığı belirleyici olmaktadır. Performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarma gibi durumlarda işçinin performansının hangi kriterler baz alınarak ölçüldüğü, verimlilik ölçüsünün nasıl yapıldığı, performans değerlendirmesinin hangi ölçütlere dayandırıldığı, düşük performans nedeniyle fesih yapılırken büyük önem taşımaktadır.

     İşverenin düşük performans nedeniyle iş sözleşmesinin feshi yolana gidebilmesi için mutlaka bilimsel bazı kriterler ve ilkeler ışığında performans ölçümünün yapılması gerekir. Burada düşük performans nedeniyle iş akdinin feshine ilişkin Yargıtay kararları, performans ölçümünün sübjektif ifade ve uygulamalar ile değil, objektif bir şekilde yapılması gerektiğine hükmetmiştir.  Neticede işverenin performansının düşük olduğu gerekçesiyle işten çıkardığı işçinin, belirtilen performans düşüklüğünü hangi objektif kriterler çerçevesinde ölçümlediğini kanıtlaması gerekir. İşçi performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarılma durumunda işe iade davası açarak, gerekçenin haklı bir fesih nedeni olmadığını öne sürebilir.

    İşyerinde objektif olmayan bir şekilde performansın düşük olduğu gerekçe gösterilerek iş akdinizin sonlandırılması durumunda, işe iade davası açmanız mümkündür. İşe iade davası açmak isteyen kişilerin, bu dava için gerekli şartları sağlıyor olması gerekir. Söz konusu işe iade davası şartları; işçinin en az 6 aylık kıdeme sahip olması, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması, işyerinde ve ya işverene ait iş yerlerinde 30’dan fazla kişinin çalışıyor olmasıdır.

     Performans düşüklüğü İş Kanunu içerisinde belirtilmiş geçerli nedenle fesih sebeplerinden birisidir. Fakat birçok işyerinde performans düşüklüğü ölçümünün bilimsel olmayan yöntemlerle uygulanması, sübjektif sonuçlar doğurabildiğinden dolayı işverenin performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi, haklı nedenle işten çıkarma kapsamı içerisinde yer alamayabilmektedir.  İşverenin performans değerlendirme kriterlerinin önceden saptanması ve işçiye tebliğ edilmesi gerekir.

.

                                                                                                   İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

İş kazası tazminatı, iş kazası geçiren işçinin veya işçinin yakınlarının açabileceği maddi tazminat davası ve manevi tazminat davasını ifade eder. Yine olayın özelliğine göre sorumlular hakkında ceza davası da açılabilir.

İş kazası tazminatı açılacak olan bir iş kazası tazminat davası süreci sonunda alınmaktadır. İş kazası tazminat davası açılmasından, rapor alınmasına, bilirkişi raporlarından davanın ıslahına ve tahsilât aşamasına kadar çok uzun, dikkat ve özenle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Devamını okumak için tıklayın

 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 

Fazla çalışma ücreti, İş Hukuku’nda sıkça tartışma konusu olan ve işçilerin haklarının yendiği en geniş ve en yoğun alanlardan birisidir. Nitekim işçiler, kanunda belirtilen sürelerden fazla çalıştırılmakta, buna ilişkin mesai ücretleri ise ya ödenmemekte ya da eksik ödenmektedir. Böylelikle mesai ücretleri ödenmeyen işçiler büyük bir haktan yoksun bırakılmakta, maddi ve manevi olarak zarara uğratılmaktadır. Devamını okumak için tıklayınız

Bize Ulaşın

Cevizli Mahallesi, Seyitgazi Sokak, Özcan Apt.

No:8/12, Kartal/İstanbul