12/08/2017

       Kıdem tazminatının hak edilmesi için, aynı işçinin aynı iş yerinde ve aynı işverenin yanında en az 1 yıl çalışması gerekmektedir.Kimler kıdem tazminatı alabilir diye soranlar için kısa ve açık bir şekilde kıdem tazminatı hakkında gerekli bilgileri sunmaya çalıştık. Kıdem tazminatına hak kazanılması için, işçinin aynı işveren yanında en az 1 yıl çalışıyor olması gerekmektedir. Bir yıllık çalışma ile beraber, işçinin kanunda belirtilen nedenlerle işten ayrılması, kıdem tazminatına hak kazanmasının ana gerekçelerindendir.     
         
    KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
    Kıdem tazmin...

10/05/2017

                                                 

                                                           

 İcra Avukatı İstanbul

İstanbul’da hizmet veren hukuk büromuz senede dayanan veya senetsiz alacakların tahsiline yönelik icra avukatları ekibiyle, ilamsız (adi) icra takibi, ilamlı icra takibi, kambiyo senedine dayalı icra takibi (çek, bono, poliçeye dayanan)  işlemleri başta olmak üze...

10/05/2017

Yakalanıp gözaltına alınan şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde aşağıdaki hususlara uyulur:

           a)Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür.

           b)Kendisine yüklenen suç anlatılır.

           c)Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği ta...

10/05/2017

            Boşanma ortak hayatın artık bir arada sürdürülemeyeceğinin tarafların birlikte veya taraflardan birinin ileri sürmesi durumudur.

 Boşanma davası açmaya karar veren taraf veya tarafların ilk yapacakları iş bir dava dilekçesi yazarak mahkemeye başvurmaktır. Ancak yapılan ilk ve belki de en büyük hata dava dilekçesinde boşanma davası sebeplerinin eksik, yanlış, delillendirilmeden bir avukat yardımı olmadan yazılmasıdır. Boşanma davası dilekçesinin yetkisiz mahkemeye veya görevsiz mahkemeye verilmekte bu nedenle taraflar davaların reddi sonucu ile karşı karşıya kalmakta ve büyük bir zaman kaybı y...

Please reload

Cevizli Mahallesi, Seyitgazi Sokak, Özcan Apt.

No:8/12, Kartal/İstanbul