10/05/2017

                                                 

                                                           

 İcra Avukatı İstanbul

İstanbul’da hizmet veren hukuk büromuz senede dayanan veya senetsiz alacakların tahsiline yönelik icra avukatları ekibiyle, ilamsız (adi) icra takibi, ilamlı icra takibi, kambiyo senedine dayalı icra takibi (çek, bono, poliçeye dayanan)  işlemleri başta olmak üze...

Please reload

Cevizli Mahallesi, Seyitgazi Sokak, Özcan Apt.

No:8/12, Kartal/İstanbul