ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret Şirketleri; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlendiği üzere Anonim, Limited, Komandit, Kolektif ve Kooperatif şirketlerinden ibarettir. Şirket avukatı ise, özellikle uygulamada çok yaygın sermaye şirketi olan Anonim ve Limited şirketlerine hukuki destek sunan, hukuki danışmanlık hizmeti veren hukukçulardır.

Ülkemiz ekonomisi gelişen ekonomiler arasında gösterilmekte olup şirketler bu gelişmelerden olumlu veya olumsuz şekilde nasibini alabilmektedir. 2011 yılında yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu da şirketlerin iş dünyasındaki öneminden dolayı çok geniş yenilikler getirmiştir. Şirket işlemlerinin bu kadar geniş prosedürlere tabi tutulmasının nedeni; ticari hayatın ve ekonominin daha düzenli seyretmesini sağlamak ve işlemleri belli prosedürlere tabi tutarak düşünme payı bırakmak istemesidir. Söz konusu emredici kurallara uyulmaması durumunda ise şirket yetkililerinin ağır hukuki ve ceza yaptırımlara maruz kalması da olası ihtimaller arasındadır. Ticaret Hukukunun kapsamı bu kadar geniş tutulmuşken ve 6102 sayılı yasayla birçok emredici hüküm getirilmişken, kanunda belirtilen usullerin izlenmesi ve sürelerin kaçırılmaması için teknik bilgilere ve mevzuata hâkim olmak gerekmektedir.  Bunlar aynı zamanda şirket avukatının devreye girmesini gerektiren koşullardır.

Şirket Avukatının Görevleri;

  • Bir Ticaret Şirketinin kuruluşundan tasfiyesine kadar bütün hukuki prosedürlerde hukuki yardım sağlamak,

  • Şirketin açtığı davaları ve şirket aleyhine açılan davalarda şirketi temsil etmek,

  • Sermaye artırma ve azaltma işlemlerini yürütmek,

  •  Şirket alacaklarını tahsil etmek için icra takibi başlatmak,

  • Şirketin 3. Kişilerle yapacağı sözleşmeleri hazırlamak, hazır sözleşmeleri inceleyip bu konuda hukuki yardım sağlamak, olası sorunları önceden tespit edip bunun önüne geçecek hukuki yol belirlemek,

  • Şirket toplantılarında talep halinde şirketi temsil etmek,

  • Şirketlerin işçilerle arasında ortaya çıkan sorunları çözümlemek, arabuluculuk toplantılarına katılmak, noterden ihtarname göndermek varsa açılmış davaları takip etmek,

Cevizli Mahallesi, Seyitgazi Sokak, Özcan Apt.

No:8/12, Kartal/İstanbul